Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

FOREIGN CIVIL PROCEDURE


K.L. BRANOVITSKY, N.B. ALENKINA

K.L. BRANOVITSKY,
Candidate of Legal Sciences, LL.M. (Kiel),
Associate Professor of the Department of Civil Procedure
of the Ural Stat Law University

N.B. ALENKINA,
Candidate of Legal Sciences,
Associate Professor of the American Institute of Central Asia

DOI: 10.24031/2226-0781-2018-8-6-168-192

The article provides an overview of the current international legal regime for the recognition
and enforcement of foreign judgments in the rule of law of the EAEU member states, as
well as some features of the national regimes for recognition and enforcement of foreign
judgments. The article discusses and compares the various systems of recognition of foreign
judicial acts. An analysis of existing multilateral agreements is carried out, on the basis of
which recognition and enforcement is carried out, namely: the Kiev Agreement, the Minsk
Convention, the Moscow Agreement, the Chisinau Convention. Some features of the national
regulation of the institution of recognition and enforcement in law and order of the EAEU
member states are considered. The thesis about the contradictory and outdated nature
of the international legal regime, which does not meet the goals of the modern degree of
integration of states in the EAEU format, is substantiated. The authors draw conclusions
that the institution of recognition and execution of court decisions serves as a starting point
for the integration process, however as a result of creating different content mechanisms for
the recognition and enforcement of court decisions in a number of multilateral agreements
of the EAEU member countries was never developed.

Keywords: foreign judgments; recognition; enforcement; Eurasian Economic Union;
multilateral terms.

References

Adolphsen J. Europäisches Zivilverfahrensrecht. 2nd ed. Springer, 2014.
Bakhin S.V., Ignatyev A.S. Pravovaya pomoshch’ i pravovye otnosheniya po grazhdanskim
i semejnym delam: korrektirovka reglamentatsii v ramkakh SNG (Kishinevskaya
konventsiya 2002 g.). [Legal Assistance and Legal Relations in Civil and Family Matters:
Adjustment of the Regulation Within the Framework of the CIS (Chisinau Convention
2002)]. Zhurnal mezhdunarodnogo chastnogo prava = Journal of Private International
Law, 2005, no. 5. (In Russian)
Belova T.A., Kolyadko I.N., Mironichenko I.A. (eds.). Nauchno-prakticheskij kommentarij
k Grazhdanskomu protsessual’nomu kodeksu Respubliki Belarus’ [Scholarly
Commentary on the Civil Procedure Code of the Republic of Belarus]. Minsk, 2005.
(In Russian)
Boguslavsky M.M. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo: Uchebnik [International Private
Law: Textbook]. Moscow, 2005. (In Russian)
Branovitsky K.L. Printsip vzaimnosti v mezhdunarodnom grazhdanskom protsesse
[The Principle of Reciprocity in International Civil Procedure]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij
protsess = Arbitration and Civil Procedure, 2005, no. 8. (In Russian)
Bykova E.V. O ratifikatsii Konventsii o pravovoj pomoshchi i pravovykh otnosheniyakh
po grazhdanskim, semejnym i ugolovnym delam [On the Ratification of the Convention
on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal Matters].
Rossijskij sud’ya = Russian Judge, 2013, no. 9. (In Russian)
Collier J.G. Conflict of Laws. Cambridge University Press, 2001.
Collins L. Essays in International Litigation and the Conflict of Laws. Oxford University
Press, 1996.
Geimer R. Verfassung, Völkerrecht und Internationales Zivilverfahrensrecht. ZfRV,
1992.
Kamenkova V.S., Kolyadko I.N. (eds.). Nauchno-prakticheskij kommentarij k Khozyajstvennomu
protsessual’nomu kodeksu Respubliki Belarus’ [Scholarly Commentary on the
Commercial Procedure Code of the Republic of Belarus]. Minsk, 2005. (In Russian)
Kokh Kh., Magnus U., Vinkler fon Morenfels P. Mezhdunarodnoe chastnoe pravo
i sravnitel’noe pravovedenie [International Private Law and Comparative Law]. Moscow,
2003. (In Russian)
Komarov I.S. Zashchita otvetchika protiv iska v grazhdanskom i arbitrazhnom
protsesse: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Protective Measures of the Defendant Against
the Claim in Civil and Arbitration Procedure: Thesis for a Candidate Degree in Law
Sciences]. Yekaterinburg, 2012. (In Russian)
Konev D.V. Priznanie i privedenie v ispolnenie inostrannykh sudebnykh aktov po grazhdanskim
i torgovym delam v Federativnoj Respublike Germaniya: Dis. … kand. yurid. nauk
[Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Acts in Civil and Commercial Matters
in the Federal Republic of Germany: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Yekaterinburg,
2005. (In Russian)
Kostin A.A. Nekotorye aspekty priznaniya i privedeniya v ispolnenie inostrannykh
sudebnykh aktov v arbitrazhnom protsesse RF [Some Aspects of Recognition and Enforcement
of Foreign Judicial Acts in Arbitration Procedure of the Russian Federation]. Rossijskij
yuridicheskij zhurnal = Russian Legal Journal, 2014, no. 3. (In Russian)
Kushimov N., Tukulov B. Sravnitel’nyj analiz pravovogo regulirovaniya voprosov priznaniya
i privedeniya v ispolnenie reshenij inostrannykh sudov v Respublike Kazakhstan:
dejstvuyushchee zakonodatel’stvo, proekt Grazhdanskogo protsessual’nogo kodeksa, inostrannyj
opyt, predlozheniya k reformirovaniyu [Comparative Analysis of Legal Regulation
of the Issues of Recognition and Enforcement of Foreign Courts Decisions in the
Republic of Kazakhstan: Current Legislation, Draft Civil Procedure Code, Foreign Experience,
Proposals for Reform]. Evrazijskij yuridicheskij zhurnal = Eurasian Law Journal,
2014, no. 9. (In Russian)
Litvinsky D.V. Priznanie i privedenie v ispolnenie inostrannykh sudebnykh reshenij po
grazhdanskim delam (sravnitel’no-pravovoj analiz frantsuzskogo zakonodatel’stva, sudebnoj
praktiki i yuridicheskoj doktriny) [Recognition and Enforcement of Foreign Judgments
in Civil Cases (Comparative Legal Analysis of French Law, Judicial Practice and
Legal Doctrine)]. St. Petersburg, 2005. (In Russian)
Litvinsky D.V. Vzaimnost’ v oblasti priznaniya i ispolneniya reshenij sudov inostrannykh
gosudarstv [Reciprocity in the Recognition and Enforcement of Foreign Court
Decisions]. Zhurnal mezhdunarodnogo chastnogo prava = Journal of International Private
Law, 2002, nos. 2–3. (In Russian)
Makovsky A.L., Khlestova I.O. Problemy unifikatsii mezhdunarodnogo chastnogo prava
[Problems of Unification of Private International Law]. Moscow, 2012. (In Russian)
Mami K.A. (ed.). Kommentarij k Grazhdanskomu protsessual’nomu kodeksu Respubliki
Kazakhstan [Scholarly Commentary on the Civil Procedure Code of the Republic
of Kazakhstan]. Astana, 2016. (In Russian)
Marysheva N.I. Voprosy priznaniya i ispolneniya v Rossii reshenij inostrannykh sudov
[Issues of Recognition and Enforcement in Russia of Decisions of Foreign Courts]. Zhurnal
rossijskogo prava = Journal of Russian Law, 2006, no. 8. (In Russian)
Muranov A.I. Mezhdunarodnyj dogovor i vzaimnost’, osnovaniya priznaniya i ispolneniya
v Rossii inostrannykh sudebnykh reshenij [International Treaty and Reciprocity,
Grounds for Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions in Russia].
Moscow, 2003. (In Russian)
Muranov A.I. Novyj poryadok vzaimnogo ispolneniya aktov arbitrazhnykh sudov Rossii
i khozyajstvennykh sudov Belorussii. Soglashenie ot 17 yanvarya 2001 g.: znachenie i problemy
[A New Procedure for the Reciprocal Enforcement of Acts of Arbitration Courts of
Russia and Economic Courts of Belarus. Agreement of 17 January 2001: Meaning and
Problems]. Moskovskij zhurnal mezhdunarodnogo prava = Moscow Journal of International
Law, 2002, no. 4. (In Russian)
Neznamov A.V. Sudebnyj zapret v grazhdanskom protsessual’nom prave: sravnitel’nopravovoj
aspect: Avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk [Writ of Injunction in Civil Procedural
Law: Comparative Legal Aspect: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Yekaterinburg,
2014. (In Russian)
Niboyet M.-L. Droit international privé. 5th ed. LGDJ, 2015.
Pakerman G.A. Unifikatsiya pravovogo regulirovaniya inostrannykh investitsij v Sodruzhestve
Nezavisimykh Gosudarstv [Unification of the Legal Regulation of Foreign
Investment in the CIS]. Moscow, 2009. (In Russian)
Pavlova N.V. Uskorennaya sudebnaya zashchita: Predvaritel’nye obespechitel’nye mery
v kommercheskom protsesse [Summarily Proceedings: Provisional Remedy]. Moscow,
2005. (In Russian)
Rosenberg L., Schwab K.H., Gottwald P. Zivilprozessrecht. 16th ed. C.H. Beck, 2004.
Rozhkova M.A. Obespechitel’nye mery inostrannogo suda [Provisional Remedies of
a Foreign Court]. ezh-Yurist = ezh-Lawyer, 2006, no. 30. (In Russian)
Schack H. Internationales Zivilverfahrensrecht. 7th ed. C.H. Beck, 2017.
Schütze R.A. Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in der
Bundesrepublik Deutschland als verfahrensrechtliches Problem (Diss.). Bonn, 1960.
Shak Kh. Mezhdunarodnoe grazhdanskoe protsessual’noe pravo [International Civil
Procedural Law]. Moscow, 2001. (In Russian)
Sorokina S.S. Priznanie i privedenie v ispolnenie reshenij inostrannykh sudov na territorii
Rossijskoj Federatsii: Dis. … kand. yurid. nauk [Recognition and Enforcement of
Foreign Judgments in the Territory of the Russian Federation: Thesis for a Candidate
Degree in Law Sciences]. Moscow, 2004. (In Russian)
Sovtsa O.S. Osobennosti rassmotreniya ekonomicheskikh sporov s uchastiem inostrannykh
lits [Some Aspects of Legal Proceeding of Commercial Disputes with the Partic-
-ipation of Foreigners]. Sudebnyj vestnik plyus: Ekonomicheskoe pravosudie = Judicial
Herald Plus: Economic Justice, 2015, no. 4. (In Russian)
Yarkov V.V. (ed.). Grazhdanskij protsess: Uchebnik [Civil Procedure: Textbook]. Moscow,
2017. (In Russian)
Yarkov V.V. (ed.). Kommentarij k Arbitrazhnomu protsessual’nomu kodeksu Rossijskoj
Federatsii [Scholarly Commentary on the Civil Procedure Code of Russian Federation].
Moscow, 2011. (In Russian)
Yarkov V.V. Diskussionnye voprosy mezhdunarodnogo oborota sudebnykh i notarial’nykh
aktov [Contraversial Issues of International Judicial and Notarial Acts]. In Sbornik
materialov Mezhdunarodnoj konferentsii «Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v sudebnoj
i notarial’noj sfere» [Collection of Materials of the International Conference “International
Cooperation in the Judicial and Notarial Sphere”]. St. Petersburg, 2006. (In Russian)
Yarkov V.V. Garmonizatsiya grazhdanskogo protsessual’nogo prava v stranakh Evrazii
skvoz’ prizmu razvitiya grazhdanskogo sudoproizvodstva na postsovetskom prostranstve
[Harmonization of Civil Procedural Law in the Countries of Eurasia Through the Prism
of the Development of Civil Justice in the Post-Soviet Space]. In Maleshin D.Ya. (ed.).
Grazhdanskij protsess v mezhkul’turnom dialoge: Evrazijskij kontekst: Vsemirnaya konferentsiya
Mezhdunarodnoj associatsii protsessual’nogo prava, 18–21 sentyabrya 2012 g.,
Moskva, Rossiya: Sbornik dokladov [Civil Procedure in Intercultural Dialogue: Eurasian
Context: The World Conference of the International Association of Procedural Law (Moscow,
18–21 September 2012): Collection of Reports]. Moscow, 2012. (In Russian)
Yarkov V.V. Primenenie antiiskovykh obespechitel’nykh mer rossijskimi sudami: pochemu
by i net? [Anti-Suit Injunction in Russian Praxis: Why Not?]. Zakon = Law, 2014, no. 8.
(In Russian)
Yarkov V.V. Razvitie tsivilisticheskogo protsessa v Rossii: otdel’nye voprosy [Development
of Civil Procedure in Russia: Some Issues]. Vestnik grazhdanskogo protsessa =
Herald of Civil Procedure, 2011, no. 1. (In Russian)
Yurova N.M. Mezhdunarodnoe grazhdanskoe protsessual’noe pravo: teoreticheskie
osnovy implementatsii norm v pravovoj sisteme Rossijskoj Federatsii [International Civil
Procedural Law: Conceptual Basis of the Implementation of Norms in the Legal System
of the Russian Federation]. Moscow, 2008. (In Russian)
Yаblochkov T.M. Kurs mezhdunarodnogo protsessual’nogo prava [International Civil
Procedure law]. Yaroslavl, 1909. (In Russian)
Zaytsev R.V. Priznanie i privedenie v ispolnenie v Rossii inostrannykh sudebnykh aktov:
Dis. … kand. yurid. nauk [Recognition and Enforcement of Foreign Judicial Acts in Russia:
Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Yekaterinburg, 2005. (In Russian)

Information about the author

Branovitsky K.L. (Yekaterinburg, Russia) – Candidate of Legal Sciences, LL.M.
(Kiel), Associate Professor of the Department of Civil Procedure of the Ural Stat
Law University (620137, Yekaterinburg, Komsomolskaya St., 21, Room 404; e-mail:
k.branovitsky@gmail.com);

Alenkina N.B. (Bishkek, Kyrgyz Republic) – Candidate of Legal Sciences, Associate
Professor of the American Institute of Central Asia (720060, Kyrgyz Republic, Bishkek,
Aaly Tokombaev St., 7/6; e-mail: alenkina_n@mail.ru).

Recommended citation

Branovitsky K.L., Alenkina N.B. Pravovoj rezhim priznaniya i privedeniya v ispolnenie
inostrannykh sudebnykh reshenij v evrazijskom ekonomicheskom soyuze [Recognition
and Enforcement of Foreign Judgments in the Eurasian Economic Union]. Вест-
ник гражданского процесса = Herald of Civil Procedure, 2018, no. 6, p. 168–192. (In
Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-2018-8-6-168-192

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords