Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

Novels of Justice of the Peace Work as a Factor of Civil Procedural Legislation Improvement

JUDICIAL AUTHORITY AND PRACTICE


A.Kh. Khisamov, R.V. Shakiryanov

A.Kh. Khisamov, 
 Candidate of Legal Sciences, 
Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan 

R.V. Shakiryanov, 
Candidate of Legal Sciences, 
Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan 

Increasing of the role of judicial branch of government in nowadays society gives the need in improvement of organizational structure with the goal to formulate effective mechanisms for adjudication. Practice of functioning of the institute of justice of the peace in Russia today leads to the conclusion that input of the institute became a part of the process of forming real and effective judicial system. The article gives research of some issues of old and new institutes of civil procedure which were tested through work of justice of the peace, in context of legal positions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation and counting their influence on development of civil procedure norms. Such issues as expanding the scope of decisions without reasoning part issued by courts of general jurisdiction, improvement of the application process of the norms of the jurisdiction institution in civil procedure are analyzed. The authors consider law enforcement practice of the institute of justice of the peace in Russia and give recommendations for discussions of the project of new Civil Procedure Code of the Russian Federation. 

Keywords: judges of the peace; adjudication; adjudication without reasoning part; abridged decisions; exclusive jurisdiction.

References 

Anishina V.I. Funktsii sudov kak samostoyatel’noj vetvi gosudarstvennoj vlasti v Rossijskoj Federatsii [Functions of Courts as an Independent Branch of Government in the Russian Federation]. Rossijskij sud’ya = Russian Judge, 2006, no. 10. (In Russian) 
Khisamov A.Kh., Sahapov Yu.Z. K voprosu o razvitii uproshchennogo proizvodstva v arbitrazhnom protsesse [To the Issue of Development of Summary Proceedings in Arbitration Procedure]. Vestnik Arbitrazhnogo suda Respubliki Tatarstan = Herald of the Arbitration Court of the Republic of Tatarstan, 2012, no. 1. (In Russian) 
Khisamov A.Kh., Shakir’yanov R.V. Nekotorye protsessual’nye aspekty obzhalovaniya reshenij mirovyh sudej v kontekste izmenenij grazhdanskogo protsessual’nogo zakonodatel’stva [Some Procedural Aspects of Appealing Decisions of Justice in the Peace in the Frame of Context of Changing Civil Procedure Legislation]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess = Arbitration and Civil Procedure, 2013, nos. 9–10. (In Russian) 
Khisamov A.Kh., Shakir’yanov R.V. Sokrashchennoe reshenie suda. Voprosy motivirovaniya i preyuditsii [A Shortened Court Decision. Issues of Motivation and Issue Preclusion]. Rossijskaya yustitsiya = Russian Justice, 2014, no. 4. (In Russian) 
Lonskaya S.V. Mirovaya yustitsiya v Rossii: Monografiya [Justice in the Courts of the Peace in Russia: Monograph]. Kaliningrad, 2000. (In Russian) 
Shemeneva O.N. Uvelichenie razmera iskovyh trebovanij v hode rassmotreniya grazhdanskih del mirovymi sud’yami kak osnovanie izmeneniya podsudnosti: za i protiv [Increase of the Amount of Claims in the Proceeding Civil Cases by Judges of the Peace as the Base for Changing Arbitrability: For and Against]. Mirovoj sud’ya = Judge of the Peace, 2015, no. 10. (In Russian) 
Voronov A.F. O nekotoryh voprosah podsudnosti grazhdanskih del v svete novogo zakonodatel’stva o sudoustrojstve [On Some Issues of Arbitrability of Civil Cases Counting New Legislation on Litigation Proceeding]. Sud’ya = Judge, 2015, no. 2. (In Russian) 
Voronov A.F. Protsessual’nye voprosy zashchity prav sudej v Distsiplinarnom sudebnom prisutstvii [Procedural Issues of Defence of Judges’ Rights in the Disciplinary Bar]. Sud’ya = Judge, 2011, no. 5. (In Russian) 
Voronov A.F. Rassmotrenie grazhdanskih del voennymi sudami [Consideration of Civil Cases by Military Courts]. Sud’ya = Judge, 2012, no. 2. (In Russian) 
Yarkov V.V. Ob’edinenie vysshih sudov: ozhidaniya i posledstviya [Uniting of Supreme Courts: Expectations and Effects]. Zakon = Law, 2014, no. 3. (In Russian) 

Information about the authors 

Khisamov A.Kh. (Kazan, Russia) – Candidate of Legal Sciences, Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan (420015, Kazan, Pushkina St., 72/2; e-mail: vs.tat@sudrf.ru); 

Shakiryanov R.V. (Kazan, Russia) – Candidate of Legal Sciences, Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan (420015, Kazan, Pushkina St., 72/2; e-mail: rakat51@mail.ru). 

Recommended citation 

Khisamov A.Kh., Shakiryanov R.V. Novelly v rabote mirovykh sudej kak factor sovershenstvovaniya grazhdanskogo protsessual’nogo zakonodatel’stva [Novels of Justice of the Peace Work as a Factor of Civil Procedural Legislation Improvement]. Вестник гражданского процесса = Herald of Civil Procedure, 2017, no. 3, p. 271–282. (In Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-2017-7-3-271-282

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords