Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

LAW OF EVIDENCE IN CIVIL PROCEDURE: UNREALIZED OPPORTUNITIES

PROBLEMS OF CIVIL PROCEDURE


M.A. FOKINA

M.A. FOKINA,
Doctor of Legal Sciences,
Professor of the Department of Civil and Administrative Legal Proceedings
of the Russian State University of Justice

There are identical elements in any procedural proof, and the criterion that allows us to
speak about the unity of the legal regulation of proof and evidence in civil procedure is the
unity of the cognitive processes. The basis of the differentiation of proof and evidence is the
industry affiliation of the cases. The idea of unity of the mechanism of proof is supported
by the fact that the structure of the mechanism of proof in civil and administrative cases
is identical. In article tendencies of development of law of evidence in the context of
priorities of modern procedural policy are investigated. Further development of institutes
of competitive process is considered by the author as a perspective way of optimization of
civil, arbitration and administrative legal proceedings. From the point of view of unification
of the norms regulating proof and evidence in three procedural regulations the procedural
means which are not realized fully capable to influence optimization of civil procedure
and to decrease in load of judicial system are considered, namely: disclosure of evidence,
procedural agreements, exclusion of evidence.

Keywords: law of evidence; evidence; admissibility of evidence; procedural policy;
competitiveness; disclosure of evidence; exchange of competitive documents; exclusion of
evidence; procedural agreement.

References

Baulin O.V. Nekotorye voprosy metodiki prepodavaniya kursa «Dokazatel’stva i dokazyvanie
v grazhdanskom sudoproizvodstve» [Some Questions of a Technique of Teaching
Course “Proofs and Proof in Civil Proceedings”]. In Treushnikov M.K., Borisova E.A.
(eds.). Grazhdanskij protsess: nauka i prepodavanie [Civil Procedure: Science and Teaching].
Moscow, 2005. (In Russian)
Bonner A.T. Nauchno-tekhnicheskij progress i perspektivy razvitiya protsessual’nogo
zakonodatel’stva i sudebnoj praktiki [Scientific and Technical Progress and Prospects of
Development of the Procedural Legislation and Judicial Practice]. In Golubtsov V.G.,
Kuznetsova O.A. (eds.). Shestoj Permskij kongress uchyonykh-yuristov (g. Perm’, 16–17 oktyabrya
2015 g.): Izbrannye materialy [The Sixth Scientific Perm Congress of Lawyers
(Perm, 16–17 October 2015): Chosen Materials]. Moscow, 2016. (In Russian)
Chechina N.A. Sistema grazhdanskogo protsessual’nogo prava i sistematizatsiya
zakonodatel’stva [System of Civil Procedural Law and Systematization of Legislation].
In Chechina N.A. Izbrannye trudy [Selecta]. St. Petersburg, 2004. (In Russian)
Filchenko D.G. Sovremennye problemy podgotovki dela k sudebnomu razbiratel’stvu
v arbitrazhnom protsesse Rossijskoj Federatsii: Dis. … kand. yurid. nauk [Modern Problems
of Preparation of the Case for Trial in Arbitration Procedure of the Russian Federation:
Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Voronezh, 2005. (In Russian)
Fokina M.A. Mekhanizm dokazyvaniya po grazhdanskim delam: teoretiko-prikladnye
problemy [The Mechanism of Evidence in Civil Cases: Theoretical and Applied Problems].
Moscow, 2010. (In Russian)
Fokina M.A. Sovershenstvovanie pravovogo regulirovaniya dokazyvaniya po grazhdanskim
delam: voprosy unifikatsii [Improvement of Legal Regulation of Evidence in Civil Cases:
Issues of Unification]. Sovremennoe pravo = Modern Law, 2015, no. 9. (In Russian)
Fokina M.A. Sovremennye tendentsii razvitiya sistemy grazhdanskikh protsessual’nykh
i arbitrazhnykh protsessual’nykh pravootnoshenij [Modern Trends of Development of
the System of Civil Procedural and Arbitration Procedural Legal Relations]. Sovremennoe
pravo = Modern Law, 2013, no. 2. (In Russian)
Gurvich M.A. Grazhdanskie protsessual’nye pravootnosheniya i protsessual’nye dejstviya
[Civil Procedural Legal Relationship and Procedural Actions]. In Gurvich M.A.
Izbrannye trudy. V 2 t. T. 2 [Selecta. In 2 vol. Vol. 2]. Krasnodar, 2006. (In Russian)
Khalatov S.A. Uderzhanie dokazatel’stv storonami grazhdanskogo i arbitrazhnogo
protsessov [The Withholding of Evidence by the Parties of Civil and Arbitration Procedure].
In Problemy realizatsii norm, reguliruyushchikh dokazyvanie i dokazatel’stva v grazhdanskom,
arbitrazhnom i administrativnom sudoproizvodstve [Problems of Realization
of the Norms Governing the Proof and Evidence in Civil, Arbitration and Administrative
Proceedings]. St. Petersburg, 2016. (In Russian)
Kontseptsiya edinogo Grazhdanskogo protsessual’nogo kodeksa Rossijskoj Federatsii
[Concept of the Unified Civil Procedure Code of the Russian Federation]. Moscow,
2015. (In Russian)
Kozlov A.F. Ob osoboj raznovidnosti grazhdanskikh protsessual’nykh pravootnoshenij
[On a Special Kind of Civil Procedural Legal Relationship]. In Realizatsiya
protsessual’nykh norm organami grazhdanskoj yurisdiktsii [Implementation of Procedural
Norms by Civil Jurisdiction Bodies]. Sverdlovsk, 1988. (In Russian)
Kudryavtseva E.V. Grazhdanskoe sudoproizvodstvo Anglii [Civil Proceedings of England].
Moscow, 2008. (In Russian)
Kudryavtseva E.V. Institut raskritiya dokazatel’stv v Rossii i Anglii [Institute of Disclosure
of Proofs in Russia and England]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws
of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2007, no. 1. (In Russian)
Prikhodko I.A. Dostupnost’ pravosudiya v arbitrazhnom i grazhdanskom protsesse:
osnovnye problemy [Availability of Justice in Arbitration and Civil Procedure: Main
Problems]. St. Petersburg, 2005. (In Russian)
Reshetnikova I.V. Dokazatel’stvennoe pravo v grazhdanskom sudoproizvodstve [Evidentiary
Law in Civil Proceedings]. Yekaterinburg, 1997. (In Russian)
Reshetnikova I.V. Dokazyvanie v grazhdanskom sudoproizvodstve v preddverii
unifikatsii protsessual’nogo zakonodatelstva [Proof in Civil Proceedings in the Run-up
to the Harmonization of Procedural Law]. Zakon = Law, 2014, no. 10. (In Russian)
Reshetnikova I.V. Sudebnye reformy i novye gorizonty grazhdanskogo sudoproizvodstva
[Judicial Reforms and New Horizons of Civil Proceedings]. Rossijskij yuridicheskij
zhurnal = Russian Legal Journal, 2003, no. 1. (In Russian)
Shemeneva O.N. Rol’ protsessual’nykh soglashenij v grazhdanskom sudoproizvodstve:
Dis. … dokt. yurid. nauk [The Role of Procedural Agreements in Civil Proceedings: Thesis
for a Doctor Degree in Law Sciences]. Voronezh, 2017. (In Russian)
Shemeneva O.N. Rol’ protsessual’nykh soglashenij v grazhdanskom sudoproizvodstve
[The Role of Procedural Agreements in Civil Proceedings]. Moscow, 2017. (In Russian)
Stenogramma Ezhegodnogo simpoziuma zhurnala «Vestnik grazhdanskogo protsessa
» «2017 – Elektronnoe pravosudie i informatsionnye tekhnologii v grazhdanskom sudoproizvodstve
» [Shorthand Report of the IV Annual Symposium of the Journal “Herald of
Civil Procedure” “2017 – E-Justice and Information Technologies in Civil Procedure”].
Vestnik grazndanskogo protsessa = Herald of Civil Procedure, 2018, no. 3. (In Russian)
Treushnikov M.K. (ed.). Put’ k zakonu (iskhodnye dokumenty, poyasnitel’nye zapiski,
materialy konferentsii, variant proekta GPK, novyj GPK) [Way to the Law (Initial Documents,
Explanatory Notes, Materials of Conferences, Version of the Project of the Civil
Procedure Code of the Russian Federation, New Civil Procedure Code of the Russian
Federation)]. Moscow, 2004. (In Russian)
Vaskovsky E.V. Uchebnik grazhdanskogo protsessa [Textbook of Civil Procedure].
Krasnodar, 2003. (In Russian)
Vedeneev E.Yu. Rol’ suda v dokasyvanii po delu v rossijskom grazhdanskogom i arbitrazhnom
sudoproizvodstve [The Role of the Court in Proof in the Case in Russian Civil
and Arbitration Proceedings]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess = Arbitration and
Civil Procedure, 2001, no. 2. (In Russian)
Yudin A.V. «Uliki povedeniya» v grazhdanskom i arbitrazhnom protsesse (k voprosu
o dokazatel’stvennom znachenii faktov protsessual’nogo povedeniya lits (uchastvuyuschikh
v dele)) [“Evidence of Conduct” in Civil and Arbitration Procedure (on the Evidentiary
Value of Facts of the Procedural Conduct of Persons Involved in the Case)]. Vestnik
grazhdanskogo protsessa = Herald of Civil Procedure, 2016, no. 4. (In Russian)

Information about the author

Fokina M.A. (Moscow, Russia) – Doctor of Legal Sciences, Professor of the Department
of Civil and Administrative Legal Proceedings of the Russian State University of
Justice (69 Novocheryomushkinskaya St., Moscow, 117418, Russia; e-mail: fok_mar@
mail.ru).

Recommended citation

Fokina M.A. Dokazatel’stvennoe pravo v tsivilisticheskom protsesse: nerealizovannye
vozmozhnosti [Law of Evidence in Civil Procedure: Unrealized Opportunities]. Вест-
ник гражданского процесса = Herald of Civil Procedure, 2019, no. 1, p. 29–46. (In Russian)
DOI: 10.24031/2226-0781-2019-9-1-29-46

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords