Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS OF THE PARTIES OF ENFORCEMENT PROCEEDINGS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

FOREIGN CIVIL PROCEDURE


S.A. KRAVTSOV

S.A. KRAVTSOV,
Candidate of Legal Sciences, Assistant of the Department of Civil Procedure
of the Yaroslav Mudryi National Law University (Ukraine)

The effective judicial protection of rights is determined by a number of factors, especially
during the enforcement of the judicial decisions and decisions of the other bodies. Abuse of
procedural rights by parties plays an important role in procedure of enforcement proceedings.
In this article the author assumed that according to the current legislation, the participants
of enforcement proceedings are required to conscientiously use all the rights granted to them
in order to ensure timely and full execution of enforcement actions. However, the court
practice collects many cases of abuse of procedural rights, which is one key aspect of a more
serious problem. The meaning of abuse in legal doctrine was studied and the most frequent
cases of abuse of procedural rights in enforcement proceedings, and also the ways to solve
these problems on the ground of legal doctrine and international were proposed.

Keywords: enforcement proceedings; abuse of procedural rights; debtor; creditor.

References

Agarkov M.M. Problema zloupotrebleniya pravom v sovetskom grazhdanskom prave
[The Problem of Abuse of Law in Soviet Civil Law]. Izvestiya AN SSSR. Otdelenie ekonomiki
i prava = News of the Academy of Sciences of the USSR. Department of Economics
and Law, 1946, no. 6. (In Russian)
Bratus S.N. O predelakh osushchestvleniya grazhdanskikh prav (st. 5 Osnov grazhdanskogo
zakonodatel’stva Soyuza SSR i soyuznykh respublik) [On the Limits of the Exercise
of Civil Rights (Article 5 of the Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and
Union Republics)]. Izvestiya vuzov. Pravovedenie = News of Universities. Jurisprudence,
1967, no. 3. (In Russian)
Bіlousov Yu.V. Civіl’ne vikonavche pravo yak samostіjna galuz’ prava. Zakon і bіznes,
2001, 3-9 lyut. (In Ukranian)
Chechina N.A. Ob ugolovno-protsessual’noj i grazhdanskoj protsessual’noj otvetstvennosti
[On Criminal Procedural and Civil Procedural Responsibility]. Sovetskoe gosudarstvo
i pravo = Soviet State and Law, 1973, no. 9. (In Russian)
Ermakov A.V. Ispolnenie sudebnykh reshenij i prokurorskij nadzor v sfere ispolnitel’nogo
proizvodstva [Execution of Court Decisions and Prosecutor’s Supervision in the Field
of Enforcement Proceedings]: Diss. Candidate of Legal Sciences. Moscow, 1999. (In
Russian)
Fursa S.Ya., Shcherbak S.V. Vikonavche provadzhennya v Ukraїnі: Navch. posіbnik.
Kiev, 2002. (In Ukranian)
Fursov D.A. Institut zloupotrebleniya pravom v arbitrazhnom protsesse [Institute of
Abuse of Law in Arbitration Procedure]. In Problemy zashchity prav i zakonnykh interesov
grazhdan i organizatsij [Problems of Protection of Rights and Legitimate Interests of
Citizens and Organizations]. Sochi, 2002. (In Russian)
Fursov D.A. Teoriya pravosudiya v kratkom tryokhtomnom izlozhenii po grazhdanskim
delam. T. 2: Grazhdanskoe sudoproizvodstvo kak forma otpravleniya pravosudiya
[Theory of Justice in a Brief Three-Volume Account of Civil Cases. Vol. 2: Civil Justice
as a Form of Administration of Justice]. Moscow, 2009. (In Russian)
Gribanov V.P. Osushchestvlenie i zashchita grazhdanskikh prav [Realization and Protection
of Civil Rights]. Moscow, 1972. (In Russian)
Kuznetsov N.V. Sanktsii v grazhdanskom protsessual’nom prave [Sanctions in Civil
Procedural Law]: Thesis Diss. Candidate of Legal Sciences. Saratov, 1981. (In Russian)
Prikhodko I.A. Vosprepyatstvovanie razresheniyu del v arbitrazhnykh sudakh:
aktual’nye voprosy sudebnogo pravoprimeneniya [Obstruction of the Resolution of Cases
in Arbitration Courts: Current Issues of Judicial Enforcement]. Moscow, 2006. (In
Russian)
Shtefan M.I. Grazhdanskaya protsessual’naya otvetstvennost’ [Civil Procedural
Responsibility]. In Povyshenie roli grazhdansko-pravovoj otvetstvennosti v okhrane prav
i interesov grazhdan i organizatsij [Enhancing the Role of Civil Liability in Protecting
the Rights and Interests of Citizens and Organizations]. Kiev, 1988. (In Russian)
Talan L.G. Vikonavche provadzhennya v strukturі civіlіstichnogo procesu. Vіsnik
Akademії pravovih nauk Ukraїni, 2009, no. 2. (In Ukranian)
Valeev D.Kh. Sistema protsessual’nykh garantij prav grazhdan i organizatsij
v ispolnitel’nom proizvodstve [The System of Procedural Guarantees of the Rights of
Citizens and Organizations in Enforcement Proceedings]: Thesis Diss. Doctor of Legal
Sciences. Yekaterinburg, 2009. (In Russian)
Yakimchuk S.O. Vikonannya sudovih rіshen’ yak chastina sudovogo rozglyadu:
Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. H., 2015. (In Ukranian)
Yarkov V.V. Kontseptsiya reformy prinuditel’nogo ispolneniya v sfere grazhdanskoj
yurisdiktsii [The Concept of Reform of Enforcement in the Sphere of Civil Jurisdiction].
Rossijskij yuridicheskij zhurnal = Russian Legal Journal, 1996, no. 2. (In Russian)
Yudin A.V. Zloupotreblenie protsessual’nymi pravami pri rassmotrenii del v arbitrazhnykh
sudakh: problemy teorii i praktiki [Abuse of Procedural Rights in Arbitration
Courts: Problems of Theory and Practice]. Vestnik VAS RF = Herald of the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation, 2007, no. 7 (In Russian)
Yudin A.V. Zloupotreblenie protsessual’nymi pravami v grazhdanskom sudoproizvodstve
[Abuse of Procedural Rights in Civil Proceedings]: Diss. Doctor of Legal Sciences.
St. Petersburg, 2009 (In Russian)
Yukov M.K. Teoreticheskie problemy sistemy grazhdanskogo protsessual’nogo prava
[Theoretical Problems of the System of Civil Procedural Law]: Thesis Diss. Doctor of
Legal Sciences. Sverdlovsk, 1982. (In Russian)
Zaytsev I.M. Grazhdanskaya protsessual’naya otvetstvennost’ [Civil Procedural
Responsibility]. Gosudarstvo i pravo = State and Law, 1999, no. 7. (In Russian)
Zaytsev I.M. Problemy bor’by s sutyazhnichestvom v arbitrazhe [Problems of Combating
Litigation in Arbitration]. In Problemy bor’by s pravonarusheniyami, prichinyayushchimi
ushcherb ekonomike: Materialy resp. ekon.-prav. nauch. konf. [Problems of
Combating Offenses That Damage the Economy: Materials of Republican Economic-
Law Science Conference]. Donetsk, 1972. (In Russian)
Zaytsev I.M.; Kovalenko A.G. (ed.). Protsessual’nye funktsii grazhdanskogo sudoproizvodstva
[Procedural Functions of Civil Proceedings]. Saratov, 1990. (In Russian)

Information about the author

Kravtsov S.A. (Kharkov, Ukraine) – Candidate of Legal Sciences, Assistant of the
Department of Civil Procedure of the Yaroslav Mudryi National Law University (61024,
Ukraine, Kharkov, Pushkinskaya St., 77; e-mail: kravtsov.civilprocedure@gmail.com).

Recommended citation

Kravtsov S.A. Zloupotreblenie protsessual’nymi pravami storonami ispolnitel’nogo
proizvodstva: teoreticheskie i prakticheskie aspekt [Abuse of Procedural Rights of the Parties
of Enforcement Proceedings: Theoretical and Practical Aspects]. Вестник граж-
данского процесса = Herald of Civil Procedure, 2018, no. 4, p. 174–205. (In Russian)
DOI: 10.24031/2226-0781-2018-8-4-174-205

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords