Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

Some Issues of Systematization of Rules of Civil Procedure Legislation in the Context of Its Unification

A.Kh. Khisamov,
Candidate of Legal Sciences, 
Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan 

R.V. Shakiryanov,
Candidate of Legal Sciences,
 Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan


The article examines some of the trends of improving civil procedural law in the context of the provisions approved by the decision of the State Duma Committee on Civil, Criminal, Arbitration and Procedural Legislation of 8 December 2014 No. 124 the Concept of the Unified Civil Procedure Code of the Russian Federation, such as questions of the counterclaiming, expansion of the scope of the existing provisions on adjudicating without reasoning and unification of certain rules of procedural institutions of arbitration and civil procedural law. The tendency of constant increase in number of the cases considered by courts, growth of load on judges negatively affects observance of reasonable terms of consideration of the case, and also quality of handed down judgments. At the same time improvement of a work of the courts will not reduce number of applications for judicial protection, and improvement of quality of protection, on the contrary, will promote increase in number of cases in courts. Analyzing the ideas of optimization of arbitration proceedings expressed in the bill, we should agree that in the context of the ongoing work on the unification of civil procedural law, which already found the reflection in the text of the approved Concept, questions of optimization only of arbitral proceedings don’t fully correspond to the system approach of unification chosen now. 

Keywords: Concept of the Unified Civil Procedure Code of the Russian Federation; counterclaim; judgment; adjudicating without reasoning; short (abbreviated) decisions.


References 

   Khisamov A.Kh., Shakir’yanov R.V. Nekotorye protsessual’nye aspekty obzhalovaniya reshenii mirovykh sudei v kontekste izmenenii grazhdanskogo protsessual’nogo zakonodatel’stva [Some Procedural Aspects of Appeal against Decisions of Magistrates in the Context of Changes in the Civil Procedural Law] (in Russian) // Arbitration and Civil Procedure. 2013. No. 9. P. 24–28; No. 10. P. 40–44. 
   Khisamov A.Kh., Shakir’yanov R.V. Sokrashchennye resheniya suda. Voprosy motivirovaniya i preyuditsii [Abbreviated Court Decision. Questions of Reasoning and Prejudicial Effect] (in Russian) // Russian Justice. 2014. No. 4. P. 33–36. 
    Sentsov I.A. GPK RF: desyat’ let v dvizhenii (analiz izmenenii i dopolnenii s 2003 po 2013 g.) [The Civil Procedure Code of the Russian Federation: Ten Years on the Move (analysis of changes and additions at the period from 2003 to 2013)] (in Russian) // Herald of Civil Procedure. 2013. No. 4. P. 229–254. 
    Vasyaev A.A., Knyaz’kin S.A. Motivirovannost’ sudebnykh reshenii – standart Evropeiskogo suda po pravam cheloveka [Motivation of Judicial Decisions – the Standard of the European Court of Human Rights] (in Russian) // Lawyer. 2013. No. 6. P. 27–32. 
 Osipova M.S. Predposylki apellyatsionnogo obzhalovaniya v grazhdanskom protsesse Rossii [Prerequisites of Appell in Civil Proceedings of Russia] (in Russian) // Magistrate. 2004. No. 34. P. 12.      Terekhova L.A. Sistema peresmotra sudebnykh aktov v mekhanizme sudebnoi zashchity [The System of Judicial Review of Acts in the Mechanism of Judicial Protection] (in Russian). M., 2007. P. 193–194.   Agafonova G.A., Bespalov Yu.F. Rassmotrenie i razreshenie grazhdanskikh del v apellyatsionnom poryadke. 
   Nastol’naya kniga sud’i [Consideration and Resolution of Civil Cases on Appeal. Handbook of Judges] (in Russian). M., 2015. P. 11. 
   Zhuikov V.M. Sudebnaya reforma: problemy dostupa k pravosudiyu [Judicial Reform: Problems of Access to Justice] (in Russian). M., 2006. P. 101. 
   Borisova E.A. Apellyatsiya, kassatsiya, nadzor po grazhdanskim delam: Uchebnoe posobie [Appeal, Cassation, Supervisory Procedure in Civil Proceedings: Textbook] (in Russian). M., 2013. P. 146.              Bychkov A. Vstretit’ isk vstrechnym iskom [Meet the Claim by the Counterclaim] (in Russian) // ej-Lawyer. 2013. No. 20. P. 8. 
  Patsatsiya M.Sh., Prikhod’ko I.A. Vstrechnyi isk v arbitrazhnom protsesse [Counterclaim in the Arbitration Proceedings] (in Russian) // Economy and Law. 2000. 
    Kommentarii k Grazhdanskomu protsessual’nomu kodeksu Rossiiskoi Federatsii [Commentary on the Code of Civil Procedure of the Russian Federation] (in Russian). 4th ed., rev. and exp. / Ed. by V.I. Nechaev. M., 2013. P. 284 (author of Ch. 12 – D.B. Abushenko). 
   Laskina N.V. Sudebnye opredeleniya, vynosimye pri nesoblyudenii uslovii prinyatiya vstrechnogo iska, i vozmozhnosti ikh obzhalovaniya [Judicial Determinations Made in Case of Non-Compliance with Conditions of Adoption of the Counterclaim and the Possibility of Their Appeal] (in Russian) // Taxes (newspaper). 2011. No. 12. 
  Budak E.V. Apellyatsionnoe proizvodstvo v Rossii i Avstrii [Appeal Proceedings in Russia and Austria] (in Russian). M., 2010. P. 73. 
   Popov V.V. Vstrechnyi isk: sochetanie protsessual’nykh printsipov i mezhdunarodnykh norm [A Counterclaim: A Combination of Procedural Principles and International Standards] (in Russian) // Arbitration and Civil Procedure. 2005. No. 10. P. 17. 
    Shakir’yanov R.V. Proizvodstvo po peresmotru postanovlenii mirovykh sudei po grazhdanskim delam v apellyatsionnom poryadke [Proceedings in Revision of Decisions of Magistrates in Civil Cases on Appeal] (in Russian): Dissertation … Candidate of Legal Sciences. Saratov, 2006. P. 90. 
   Fal’kovich M.S. Osobennosti pred’yavleniya vstrechnogo iska [Features of Filing a Counterclaim] (in Russian) // Enforcement Issues. Judicial-Arbitration Practice in the Moscow Region. 2002. No. 1. P. 18.       Panteleeva Yu.A. Pred’yavlenie vstrechnogo iska v apellyatsionnoi instantsii [Filing a Counterclaim in Appeals Instance] (in Russian) // Arbitration Practice. 2010. No. 10. P. 116. 
  Prikhod’ko I.A. Dostupnost’ pravosudiya v arbitrazhnom i grazhdanskom protsesse: osnovnye problemy [Access to Justice in Arbitration and Civil Process: Basic Problems] (in Russian). St. Petersburg., 2005. P. 450. 
    Klein N.I. Vstrechnyi isk v sude i arbitrazhe [Counterclaim in Court of Law and Court of Arbitration] (in Russian). M., 1964. P. 46. 

Information about the authors 

Khisamov A.Kh. (Kazan) – Candidate of Legal Sciences, Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan (420015, Kazan, Pushkin st., 72/2; e-mail: vs.tat@ sudrf.ru). 

Shakiryanov R.V. (Kazan) – Candidate of Legal Sciences, Judge of the Supreme Court of the Republic of Tatarstan (420015, Kazan, Pushkin st., 72/2; e-mail: vs.tat@ sudrf.ru).

 el_.png   it_.png   book.png

A.Kh. Khisamov, R.V. Shakiryanov