Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

The Implementation of Superior Judicial Acts in Civil Procedure

T.V. Solovyova, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department 
of Civil Procedure of the Saratov State Law Academy


The article analyzes the effect of acts of the Superior Courts. Author includes in the term of «Superior judiciary» the Supreme Court, the Constitutional Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights. Despite the different scope and nature of the regulatory authority of listed judiciaries, they are the highest bodies in the corresponding systems. The main feature of the implementation of the acts of the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court and the European Court of Human Rights is that in this process the courts of general jurisdiction, as well as the executive and legislative authorities participate and interact with each other. Today the problem of improper implementation of judgments escalates. Today’s system does not implemented not only the decisions of the courts of general jurisdiction, but also the acts of the Constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights. The issue of implementing the acts of the highest judicial bodies in civil proceedings is currently undeveloped because no comprehensive study of the nature and order of enforcing these decisions. The main problem with the implementation of the Constitutional Court of the Russian Federation acts is supported by the absence of a specific order to bring them into action. 

Keywords: court practice; the Supreme Court of the Russian Federation; the Constitutional Court of the Russian Federation; the European Court of Human Rights.


References 

    Marchenko M.N. Teoriya gosudarstva i prava. Elementarny kurs: Uchebnoe posobie [Theory of State and Law. Elementary Сourse: Textbook] (in Russian). 2nd ed. M., 2009. P. 288. 
    Mal’ko A.V., Kulapov V.L. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik [Theory of State and Law: Textbook] (in Russian). M., 2011. P. 217, 298. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik [Theory of State and Law: Textbook] (in Russian) / Ed. by A.V. Mal’ko. 4th ed. M., 2011. P. 203, 219. 
   Alekseev S.S. Obschaya teoriya prava: Uchebnik [General Theory of Law: Textbook] (in Russian). 2nd ed. M., 2008. P. 239, 506. 
   Zagaynova S.K. Sudebny pretsedent: istoriko-pravovoy aspekt [Judicial Precedent: Historical and Legal Aspects] (in Russian): Abstract of Dissertation. Candidate of Legal Sciences. Ekaterinburg, 1999. P. 3.       El’kind P.S. Tolkovanie i primenenie norm ugolovno-protsessual’nogo prava [Interpretation and Application of the Rules of Criminal Procedure] (in Russian). M., 1967. P. 57.   
  Gorshenev V.M., Dyuryagin I.Ya. Pravoprimenitel’naya deyatel’nost’ [Enforcement Activities] (in Russian) // Soviet State and Law. 1969. No. 5. P. 23. 
  Gerasimov I.G. Struktura nauchnogo issledovaniya (filosofsky analiz poznavatel’noy deyatel’nosti) [The Structure of Scientific Research (philosophical analysis of cognitive activity)] (in Russian). M., 1985. Znachenie slova «Formalizatsiya» v «Bol’shoy sovetskoy entsiklopedii» [Meaning of the Word «Formalization» (Great Soviet Encyclopedia)] (in Russian) (available at: http://bse.sci-lib.com/article116985.html). 
   Rarog A.I. Pravovoe znachenie raz’yasneny Plenuma Verkhovnogo Suda RF [The Legal Significance of the Supreme Court’s Clarification of the Russian Federation] (in Russian) // State and Law. 2001. No. 2. P. 53. 
   Zvyagintsev M.N. O neobkhodimosti normativno-pravovogo akta «O sisteme pravovykh aktov» [On the Need for a Regulatory Act «On the System of Legal Acts»] (in Russian) // Sources of Law: the Problem of Creating, Managing and Implementing: Interuniversity Collection of Articles / Ed. by V.Ya. Muzyukin, V.V. Sorokin. Barnaul, 2007. P. 237–239. 
  Cherdantsev L.F. Pravovoe regulirovanie i konkretizatsiya prava [Legal Regulation and Specification of Rights] (in Russian) // Application of Soviet Law. Vol. 30. Sverdlovsk, 1974. P. 33–34. 
  Mad’yarova A.V. Mesto i rol’ raz’yasneny Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii v mekhanizme ugolovno-pravovogo regulirovaniya [Place and Role of the Supreme Court’s Clarification of the Russian Federation in the Mechanism of Legal Regulation] (in Russian): Abstract of Dissertation. Candidate of Legal Sciences. Krasnoyarsk, 2001. P. 21. 
  Musaev N.M. Opredelenie kriteriev kachestva normativnykh aktov [Defining Criteria for Normative Acts’ Quality] (in Russian) // Legislative Technique of Modern Russia: Status, Problems and Improvement: Collected Papers: In 2 vols. / Ed. by V.M. Baranov. Nizhny Novgorod, 2001. Vol. 1. P. 291–298. 
   Demidov V.V. Obyazatel’ny li dlya sudey raz’yasneniya postanovleny Plenuma Verkhovnogo Suda RF [Judges Are Required to Clarify Whether the Decisions of the Plenum of the Supreme Court] (in Russian) // Lawyers News. 2004. No. 1. Pigolkin A.S. Tolkovanie norm prava i pravotvorchestvo: problemy sootnosheniya [Interpretation of the Law and Law-making: the Problem of Correlation] (in Russian) // Law: the Creation and Interpretation / Ed. by A.S. Pigolkin. M., 1998. P. 74. 
   Savel’eva O.A. Sudebnoe tolkovanie v primenenii ugolovnogo zakona [Judicial Interpretation in the Application of the Criminal Law] (in Russian) (System «Garant»). Gros’ L.A. O postanovlenii Plenuma Verkhovnogo Suda RF «O sudebnom reshenii» [On the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation «On the Judgment»] (in Russian) // Arbitration and Civil Proceedings. 2004. No. 10. P. 37–43.    Morshakova T.G. Precedent: Podskazka ili Ukazka? [Precedent: A Hint or Pointer?] (in Russian)// ej-Lawyer. Apr. 26 (available at: http://www.gazeta-yurist.ru/article. php?i=1134). Bondar’ N.S. Konstitutsionalizatsiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya rossiyskoy gosudarstvennosti (v kontekste resheny Konstitutsionnogo Suda RF) [Constitutionalization of Socio-economic Development of the Russian State (in the context of the decisions of the Constitutional Court)] (in Russian). M., 2006. P. 97.     Petrov A.A. K diskussii o pravovoy prirode resheny Konstitutsionnogo Suda RF [On the Discussion of the Legal Nature of Decisions of the Constitutional Court] (in Russian) // Academic Law Journal. 2002. No. 3. P. 24–26. 
   Kal’yak A.M. Samoispolnimost’ resheny Konstitutsionnykh sudov (na primere postsotsialisticheskikh gosudarstv) [Self-executing Decisions of Constitutional Courts (on the example of post-socialist states)] (in Russian) // Constitutional and Municipal Law. 2008. No. 2. P. 15. 
   Mityukov M.A. Ispolnenie aktov Konstitutsionnogo Suda RF i konstitutsionnykh (ustavnykh) sudov sub’ektov Federatsii [Execution of the Constitutional Court and the Constitutional (Charter) Courts of the Federation] (in Russian) // Russian Justice. 2001. No. 6. P. 13. 
    Zhenetl’ S.Z. Akty Evropeyskogo suda kak istochnik administrativno-protsessual’nykh i administrativno-protsedurnykh norm [European Court Acts as a Source of Administrative Procedure, Administrative and Procedural Rules] (in Russian) // Laws of Russia: Experience, Analysis, and Practice. 2007. No. 12. 
    Glazkova M.E. Znachenie pretsedentnoy praktiki Evropeyskogo Suda po pravam cheloveka dlya otpravleniya pravosudiya po grazhdanskim delam v RF [Meaning of the Case Law of the European Court of Human Rights for the Administration of Justice in Civil Cases in the Russian Federation] (in Russian) // Journal of Foreign Legislation and Comparative Law. 2007. No. 1. P. 153–162. 
    Lobov M.B. Resheniya Evropeyskogo Suda po pravam cheloveka: pravovye posledstviya dlya gosudarstv – chlenov Soveta Evropy [Decisions of the European Court of Human Rights: Legal Consequences for States of the Council of Europe] (in Russian) (available at: http://www.echr-base.ru/lobov.jsp). 
    Bonner A.T. Istochniki sovetskogo grazhdanskogo protsessual’nogo prava [Sources of Soviet Civil Procedural Law] (in Russian) // Bonner A.T. Selected Works of Civil Procedure. St. Petersburg, 2005. P. 149–152. 
    Bonner A.T. Istochniki sovetskogo grazhdanskogo protsessual’nogo prava: Monografiya [Sources of Soviet Civil Procedural Law: Monograph] (in Russian). M., 1977. 
    Teoriya gosudarstva i prava: Kurs lektsy [Theory of State and Law: Course of Lectures] (in Russian) / Ed. by N.I. Matuzov, A.V. Mal’ko. M., 1997. P. 413–415. 
    Musin V.A. Vliyanie resheny Evropeyskogo Suda na dal’neyshee sovershenstvovanie sudebnogo poryadka zaschity prav cheloveka v RF [Influence of Decisions of the European Court of Justice for Further Improvement of Judicial Procedure for the Protection of Human Rights in Russia] (in Russian) // The Universal Declaration of Human Rights: Universalism and Diversity of Experiences. M., 2009. P. 330–339. 
   Bondar’ N.S. Konstitutsionalizatsiya sotsial’no-ekonomicheskogo razvitiya rossiyskoy gosudarstvennosti (v kontekste resheny Konstitutsionnogo Suda RF) [Constitutionalization of Socio-economic Development of the Russian State (in the context of the decisions of the Constitutional Court)] (in Russian). M., 2006. P. 97. 
   Kotov O.Yu. Vliyanie resheny Konstitutsionnogo Suda Rossii na grazhdanskoe sudoproizvodstvo [Influence of Decisions of the Constitutional Court of Russia to the Civil Proceedings] (in Russian). M., 2002. P. 57. 
   Arutyunyan G.G. Konstitutsionnoe pravosudie i razvivayuscheesya obschestvo (Doklad na pervoy vsemirnoy konferentsii organov konstitutsionnogo kontrolya – Keyptaun, 23 yanvarya 2009 g.) [Constitutional Justice and Developing Society (Report of the First World Conference of Constitutional Control Organs – Capetown, 23 January 2009)] (in Russian) (http://www.concourt.am/armenian/structure/president/articles/ capetown2009.pdf). 
    Lygin N.Ya., Tkachev V.N. K voprosu o realizatsii konstitutsionnoy zakonnosti v pravoprimenitel’noy praktike sudov i organov gosudarstvennoy vlasti [On the Implementation of the Constitutional Legality in Law Enforcement of Courts and Public Authorities] (in Russian) // Legislation. 2006. No. 7. P. 58–74.        Vasilevich G.A. Realizatsiya resheny Konstitutsionnogo Suda Respubliki Belarus’ – vazhnoe uslovie formirovaniya sovremennoy pravovoy sistemy [Implementation of the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Belarus – an Essential Condition for the Formation of the Modern Legal System] (in Russian) // National Statehood and European Integration Processes: In 2 Vol. Vol. 1. Minsk, 2008. P. 69. 
   Tsimbalisty T.O. Konstitutsionnaya yustitsiya v Ukraine: Nauchno-metodicheskoe posobie [Constitutional Justice in Ukraine: Methodological Textbook] (in Russian). Ternopol’, 2007. P. 164–170.    Lazarev V.V. Tekhnika ucheta resheny Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii v zakonodatel’noy deyatel’nosti [Tech Accounting Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation in the Legislative Process] (in Russian) // Legislative Technique of Modern Russia: Status, Problems and Improvement: Collected Papers: In 2 vols. / Ed. by V.M. Baranov. Nizhny Novgorod, 2001. Vol. 1. P. 64–65. 
   Salikov M.S. O konstitutsionno-ispolnitel’nom proizvodstve [On the Constitutional and Enforcement Proceedings] (in Russian) // Problems of Execution by Federal Authorities and State Authorities of the Russian Federation of Decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and Constitutional (Charter) Courts of the Russian Federation: Materials of All-Russian Meeting (Moscow, 22 March 2001). M., 2001. P. 120–124. 
    Mityukov M.A. Ispolnenie aktov Konstitutsionnogo Suda RF i konstitutsionnykh (ustavnykh) sudov sub’ektov federatsii [Execution of Acts of the Constitutional Court of the Russian Federation and Constitutional (Charter) Courts of the Subjects of Federation] (in Russian) // Russian Justice. 2001. No. 6. P. 16. 

Information about the author 

Solovyova T.V. (Saratov) – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Civil Procedure of the Saratov State Law Academy (410056, Saratov city, Chernyshevsky st., 104; e-mail: [email protected]).

 el_.png   it_.png   book.png

T.V. Solovyova