Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

To a Question of an Expert Immunity from Civil Responsibility

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTIST


D.Yu. Zatonova

D.Yu. Zatonova, 
Postgraduate Student 
of the Law Faculty of the Saint Petersburg State University 

The article is devoted to the consideration of the arguments in favour of the doctrine of expert witness immunity from civil suit. In the United Kingdom the expert witness immunity from civil suit dated back over 400 years. However, in 2011 the UK Supreme Court handed down judgment (Jones v. Kaney) abolishing the immunity expert witnesses have enjoyed. The court held that experts can be sued for negligence by the party which retained them. The author considers arguments for support immunity expert witnesses, which were used in the process of Jones v. Kaney case, and analyzes if they «work» in connection with national legal system. There are also given other examples of judicial practice. According to the prevailing Russian law enforcement practice judicial experts are not responsible for the quality of their expert opinion. This practice sets us thinking whether the experts in accordance with Russian law enjoy the immunity from civil suit as it was in the United Kingdom before the abolition of expert witness immunity. 

Keywords: expert witness immunity; immunity from civil suit; civil responsibility of expert; quality of expert opinion.

References 

Endrius N.; Khodykin R.M. (ed.). Sistema grazhdanskogo protsessa Anglii: sudebnoe razbiratel’stvo, mediatsiya i arbitrazh [System of Civil Procedure of England: Trial, Mediation and Arbitration]. Moscow, 2012. (In Russian) 
Jurs А. The Rationale for Expert Immunity or Liability Exposure in Case Law Since Briscoe: Reasserting Immunity Protection for Friendly Expert Witnesses (http://www. academia.edu/15584512/The_Rationale_for_Expert_Immunity_or_Liability_Exposure_ in_Case_Law_Since_Briscoe_Reasserting_Immunity_Protection_for_Friendly_ Expert_Witnesses). Kudryavtseva E.V. Grazhdanskoe sudoproizvodstvo Anglii [Civil Procedure of England]. Moscow, 2008. (In Russian) 
Lazarev S.V. Voprosy nezavisimosti eksperta i kachestva ekspertnogo zaklyucheniya v arbitrazhnom protsesse [Questions of Expert’s Independence and Quality of Expert’s Report in Arbitration Procedure]. Vestnik VAS RF = Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, 2012, no. 8. (In Russian) 
McCahey J. Should Experts Receive Witness Immunity?. Commercial & Business Litigation Journal, Fall 2006. Mel’nikov A.A. (ed.). Kurs sovetskogo grazhdanskogo protsessual’nogo prava. V 2 t. T. 2 [Course of Soviet Civil Procedural Law. In 2 vol. Vol. 2]. Moscow, 1981. (In Russian) 
Pobedonostsev K.P. Sudebnoe rukovodstvo: Sbornik pravil, polozhenij i primerov, izvlechennykh iz teorii i praktiki grazhdanskogo sudoproizvodstva s polnym ukazatelem k sudebnym i rasporyaditel’nym resheniyam po semu predmetu Kasatsionnykh Departamentov Senata [Court Direction: Collection of Rules, Provisions and Examples, Extracts from Theory and Practice of Civil Procedure with Full Index to Court and Administrative Decisions on This Matter of Department of Appeal of the Senate]. Moscow, 2004. (In Russian)
Pokrovsky I.A. Istoriya rimskogo prava [History of Roman Law]. Moscow, 2004. (In Russian) 
Pokrovsky I.A. Pravo i fakt v rimskom prave. Ch. 2: Genezis pretorskogo prava [Law and Fact in Roman Law. Part 2: The Genesis of Jus Praetorium]. Kiev, 1902. (In Russian) 
Reshetnikova I.V. Dokazatel’stvennoe pravo Anglii i SShA [Law of Evidence in England and the USA]. Ekaterinburg, 1997. (In Russian)
Sakhnova T.V. Ekspertiza v sude po grazhdanskim delam: Uchebno-prakticheskoe posobie [Expert Examination in the Court in Civil Matters: Practical Study Guide]. Moscow, 1999. (In Russian) 
Sal’via M. Pretsedenty Evropeiskogo Suda po pravam cheloveka. Rukovodyashchie printsipy sudebnoi praktiki, otnosyashchiesya k Evropeiskoi konventsii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod: Sudebnaya praktika s 1960 po 2002 g. [Precedents of the European Court of Human Rights. The Main Principles of Judicial Practice, Connected with European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Judicial Practice since 1960 to 2002]. St. Petersburg, 2004. (In Russian) 
Temnov E.I. (comp.). Latinskie yuridicheskie izrecheniya [Latin Legal Aphorisms]. Moscow, 2003. (In Russian) 
Timmerbeil S. The Role of Expert Witnesses in German and U.S. Civil Litigation. Annual Survey of International & Comparative Law, 2003, vol. 9. 
Vitkauskas D., Dikov G. Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights. Council of Europe Human Rights Handbooks, Strasbourg, 2012. 

Information about the author 

Zatonova D.Yu. (Saint Petersburg, Russia) – Postgraduate Student of the Law Faculty of the Saint Petersburg State University (199106, Russia, Saint Petersburg, 22 Liniya Vasilievskogo ostrova, 7; e-mail: dariazatonova@gmail.com). 

Recommended citation 

Zatonova D.Yu. K voprosu ob immunitete eksperta ot privlecheniya k grazhdanskopravovoj otvetstvennosti [To a Question of an Expert Immunity from Civil Responsibility]. Вестник гражданского процесса = Herald of Civil Procedure, 2017, no. 3, p. 221–255. (In Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-2017-7-3-221-255

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords