Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

ON THE PROBLEM OF APPORTIONMENT OF JUDICIAL EXPENSES IN WRIT PROCEEDINGS

PROBLEMS OF CIVIL PROCEDURE


Yu.F. DRUZHININA, E.S. TREZUBOV

Yu.F. DRUZHININA,
Candidate of Legal Sciences,
Judge of the Arbitration Court of the Kemerovo Region
E.S. TREZUBOV,
Senior Lecturer
of the Department of Labor, Environmental Law and Civil Procedure
of the Kemerovo State University

DOI: 10.24031/2226-0781-2018-8-5-91-106

The article deals with the problems of apportionment of judicial expenses in cases of writ
proceedings. The choice of the theme is caused by the uncertainty of the current regulatory
and doctrinal perception of procedures in cases of writ. In the light of changes that occurred
in civil procedure in 2016, a claimant is limited in the right to choose the type of legal
proceedings where its requirement of cash recovery or recovery of personal property can
be considered. The literature states that writ proceedings, being one of traditional forms of
simplification of civil proceedings, provide a claimant the benefit of a prompt resolution of
the declared requirements, but at the same time limit its rights. In particular, it states that
the procedural form of writ proceedings does not allow a recoverer to claim for court costs.
This article focuses on the procedural features of reimbursement of court costs incurred in
connection with the consideration of the requirements in order writ of production in civil
and arbitration procedure. The authors deliberately do not touch upon the questions of
apportionment of judicial expenses in the administrative cases proceedings on the issuance
of a writ in connection with the different content of the norms of Art. 111 of the Code of
Administrative Proceedings and provisions of the Civil Procedure Code and Arbitration
Procedure Code. The mentioned provision of the Code of Administrative Proceedings
deserves a particular study. In the study, the authors make consistent conclusions about
the inadmissibility of restrictions on the right to the reimbursement of costs. Including
the representative of the service charges in the writ proceedings an application for
reimbursement of costs should be resolved with clarification of the positions of participants
after the writ goes into effect. As for the lack of the right of the recoverer to choose the type
of legal proceedings, this legal provision deserves only criticism, because it obviously does
not allow the creditor to achieve protection of the violated right more quickly.

Keywords: court order; writ proceedings; court costs; apportionment of judicial expenses;
choice of legal proceedings.

References

Glazkova M.E. Primenenie evropejskikh standartov otpravleniya pravosudiya v rossijskom
arbitrazhnom protsesse: Monografiya [Application of European Standards of
the Administration of Justice in Russian Arbitration Procedure]. Moscow, 2012. (In
Russian)
Gracheva S.A. Doktrina verkhovenstva prava i sudebnye pravovye pozitsii [The Doctrine
of Rule of Law and Judicial Legal Positions]. Zhurnal rossijskogo prava = Journal
of Russian Law, 2014, no. 4. (In Russian)
Gromoshina N.A. Differentsiatsiya i unifikatsiya v grazhdanskom sudoproizvodstve:
Dis. … kand. yurid. nauk [Differentiation and Unification in Civil Proceedings: Thesis
for a Candidate Degree in Law Sciences]. Moscow, 2010. (In Russian)
Gromoshina N.A. O protsessual’noj forme i printsipakh uproshcheniya grazhdanskogo
sudoproizvodstva [On the Procedural Form and Principles of Simplification of Civil
Proceedings]. Lex Russica = Lex Russica, 2010, no. 4. (In Russian)
Kazikhanova S.S. Novye polozheniya prikaznogo proizvodstva po GPK Rossii, ili K voprosu
ob ocherednykh zakonodatel’nykh bar’erakh na puti k pravosudiyu [Novels of Writ Proceedings
Under the Civil Procedure Code of the Russian Federation or on the Another
Legislative Barrier on the Way to Justice]. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika = Laws of
Russia: Experience, Analysis, Practice, 2016, no. 9. (In Russian)
Laskina N.V. Uproshchyonnoe i prikaznoe proizvodstva: «za» i «protiv» [Summary
and Writ Proceedings: For and Against]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess = Arbitration
and Civil Procedure, 2017, no. 7. (In Russian)
Osokina G.L. Grazhdanskij protsess. Osobennaya chast’ [Civil Procedure. The Special
Part]. Moscow, 2007. (In Russian)
Razdiyakonov E.S. K voprosu o prikaznom proizvodstve v arbitrazhnom protsesse [On
the Writ Proceedings in Arbitration Procedure]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess =
Arbitration and Civil Procedure, 2016, no. 11. (In Russian)
Razdiyakonov E.S. Sudebnye raskhody v prikaznom proizvodstve [Judicial Expenses
in Writ Proceedings]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess = Arbitration and Civil Procedure,
2017, no. 7. (In Russian)
Razdiyakonov E.S., Tarasov I.N., Khalatov S.A. Aktual’nye voprosy vozmeshcheniya
sudebnykh izderzhek: kommentarii k Postanovleniyu Plenuma Verkhovnogo Suda RF
[Current Issues of the Reimbursement of Court Costs: Commentary on the Ruling of
the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation]. Vestnik ekonomicheskogo
pravosudiya Rossijskoi Federatsii = Bulletin of Economic Justice of the Russian Federation,
2016, no. 4. (In Russian)
Reshetnikova I.V. 1 iyunya v APK RF poyavilos’ prikaznoe proizvodstvo. K chemu
gotovit’sya uchastnikam protsessa i sudam [On 1 June, Writ Proceedings Appeared in the
APC RF. What Should the Trial Participants and the Courts Be Prepared For?]. Arbitrazhnaya
praktika dlya yuristov = Arbitration Practice for Lawyers, 2016, no. 6(10). (In
Russian)
Reshetnikova I.V. Novatsii v pravovom regulirovanii uproshchyonnogo i prikaznogo
proizvodstva v arbitrazhnom protsesse [Novelties in the Legal Regulation of Summary and
Writ Proceedings in Arbitration Procedure]. Zakon = Law, 2016, no. 9. (In Russian)
Sakhnova T.V. Kurs grazhdanskogo protsessa [Civil Procedure Course]. 2nd ed. Moscow,
2014. (In Russian)
Savelieva S. Kogda raskhody na predstavitelia ne vozmeshchayutsia [When Expenses
for a Representative Are Not Reimbursed]. ezh-Yurist = ej-Lawyer, 2017, no. 25 (In
Russian)
Shadlovskaya O.D. Prikaznoe proizvodstvo kak uproshchennaya forma grazhdanskogo
sudoproizvodstva: Dis. … kand. yurid. nauk [Writ Proceedings as a Simplified
Form of Civil Proceedings: Thesis for a Candidate Degree in Law Sciences]. Moscow,
2015. (In Russian)
Shadlovskaya O.D. Uproshchennaya grazhdanskaya protsessual’naya forma v grazhdanskom
sudoproizvodstve: ponyatie i priznaki [Simplified Civil Procedure Form in Civil
Proceedings: Concept and Attributes]. Arbitrazhnyj i grazhdanskij protsess = Arbitration
and Civil Procedure, 2015, no. 8. (In Russian)
Terekhova L.A. Sudebnyj prikaz v grazhdanskom i administrativnom sudoproizvodstve
[The Court Order in Civil and Administrative Proceedings]. In Problemy sudoproizvodstva
po delam, voznikayushchim iz grazhdanskikh i administrativnykh pravootnoshenij:
Sbornik statej po materialam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii
[The Problems of Legal Proceedings in Cases Arising from Civil and Administrative
Legal Relations:Collection of Articles on the Materials of the International Scientific
and Practical Conference]. St. Petersburg, 2017. (In Russian)
Tumanov D.A. Eshchyo raz o tom, yavliaetsya li sudebnyj prikaz aktom pravosudiya,
ili Razmyshleniya o sushchnosti pravosudiya [Once Again on Whether a Judicial Writ
Is an Act of Justice, or Reflections on the Justice’s Nature]. Zakony Rossii: opyt, analiz,
praktika = Laws of Russia: Experience, Analysis, Practice, 2016, no. 9. (In Russian)
Tumanov D.A. Prikaznoe proizvodstvo v nastoyashchee vremya: protsess ili fiktsiya
protsessa? [Writ Proceedings at the Moment: The Process or the Fiction of Proceedings?].
Zhurnal rossijskogo prava = Journal of Russian Law, 2008, no. 7. (In Russian)
Zhukova T. Vozmeshchenie sudebnykh raskhodov [Reimbursement of Costs]. ezh-
Yurist = ej-Lawyer, 2017, no. 34. (In Russian)

Information about the author

Druzhinina Yu.F. (Kemerovo, Russia) – Candidate of Legal Sciences, Judge of the
Arbitration Court of the Kemerovo Region (650000, Kemerovo, Krasnaya St., 8; e-mail:
yucca@mail.ru);
Trezubov E.S. (Kemerovo, Russia) – Senior Lecturer of the Department of Labor,
Environmental Law and Civil Procedure of the Kemerovo State University (650000,
Kemerovo, Krasnaya St., 6; e-mail: egortrezubov@mail.ru).

Recommended citation

Druzhinina Yu.F., Trezubov E.S. O probleme raspredeleniya sudebnykh raskhodov
v prikaznom proizvodstve [On the Problem of Apportionment of Judicial Expenses in
Writ Proceedings]. Вестник гражданского процесса = Herald of Civil Procedure, 2018,
no. 5, p. 91–106. (In Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-2018-8-5-91-106

 el_.png   it_.png   book.png

Keywords