Herald of Civil Procedure
EN
main-photo

We in a citing index:

To the Issue of Conscientious Behavior in Civil Proceedings

T.V. SOLOVIEVA, 
Doctor of Legal Sciences, Professor of the Department of Civil Procedure 
of the Saratov State Law Academy 

The article is devoted to a research of the concept of “conscientious behavior” in civil legal proceedings. Conscientious behavior plays the main role as basic factor which makes influence for achievement of the goal of civil procedure: protection of rights and legitimate interests of parties and subjects. However, there is no fixed term of “abuse of rights” or “conscientious behavior” in the Civil Procedure Code of the Russian Federation, and under author’s opinion that affects for possibility of applying measures of responsibility to unfair participants in civil proceedings. Defining term “good conscience” in law and in civil procedure it is necessary to take a look for explanations of the Plenum of the Supreme Court. The author distinguishes basic criteria that can help to estimate behavior of a participant of civil proceedings: honesty, economy and legitimacy as criteria for conscientious behavior, and determines their maintenance. The measures are proposed to prevent unfair conduct of participants in civil proceedings. Such measures include extrajudicial settlement of disputes, simplification of legal proceedings, conducting of the preliminary judicial meeting, establishing measures of property and unproperty liability and others. The author also puts accent for necessity of legislative consolidation of sanctions for misconduct. 

Keywords: civil proceedings; conscientious behavior; participant of civil proceedings; responsibility; dishonesty.

References 

Bagaev V. Est’ li v prave mesto dobrosovestnosti i ee prezumptsii? // Yuristy razveli znakomye ponyatiya [Is There a Place for Good Faith and Its Presumption in Law? // Lawyers Separated Familiar Concepts] (http://zakon.ru/). (In Russian) 
Bespalov Yu.F. Nastol’naya kniga mirovogo sud’i: rassmotrenie i razreshenie mirovymi sud’yami grazhdanskih del: Uchebno-prakticheskoe posobie [Bechbook of a Piece Justice: Consideration and Resolution of Civil Cases by Piece Justice: Educational Practical Manual]. Moscow, 2016. (In Russian) 
Bevzenko R.S. Printsip dobrosovestnosti v grazhdanskom prave Rossii v svete reformy grazhdanskogo zakonodatel’stva [The Principle of Good Faith in Civil Law of Russia in the Light of the Civil Law Reform] (http://lfacademy.ru/lfacademy/course/46725). (In Russian) 
Grebenkina I.A. Printsip dobrosovestnosti v rossijskom grazhdanskom prave [Principle of Good Faith in Russian Civil Law]. Byulleten’ notarial’noj praktiki = Bulletin of Notarial Practice, 2011, no. 2. (In Russian) 
Gukasyan R.E. Problema interesa v sovetskom grazhdanskom protsessual’nom prave [The Problem of Interest in Soviet Civil Procedural Law]. Saratov, 1970. (In Russian) Kuzbagarov A.N. Osushchestvlenie pravosudiya po grazhdanskim delam: nauchnyj i prakticheskij vzglyad [The Implementation of Justice in Civil Cases: A Scientific and Practical View]. In Kuzbagarov A.N., Svarchevsky K.G. (eds.). Zashchita grazhdanskih prav v usloviyah reformirovaniya grazhdanskogo i grazhdanskogo protsessual’nogo zakonodatel’stva: Sbornik statej po materialam mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferentsii, 22 maya 2015 g. [Protection of Civil Rights in Conditions of Reforming of Civil and Civil Procedural Law: Collection of Articles on the Materials of the International Scientific and Practical Conference, May 22, 2015]. St. Petersburg, 2015. (In Russian) 
Malyukina A.V. Printsip kontsentratsii grazhdanskogo protsessa: Osnovnye teoreticheskie polozheniya i ih realizatsiya [Principle of Concentration of Civil Procedure: Main Theoretical Positions and Their Implementation]: Dissertation … Candidate of Legal Sciences. Moscow, 2008. (In Russian) 
Malyushin K.A.; Yarkov V.V. (ed.). Printsipy grazhdanskogo ispolnitel’nogo prava: problemy ponyatiya i sistemy [Principles of Civil Executive Law: Problems of the Concept and System]. Moscow, 2011. (In Russian) 
Matantsev D.A. Otkaz v zashchite prava kak sanktsiya za zloupotreblenie pravom: ponyatie i funktsional’noe znachenie [Denial of Protection of the Right as a Sanction for Abuse of the Right: The Concept and the Functional Significance]. Grazhdanskoe parvo = Civil Law, 2013, no. 2. (In Russian) 
Matuzov N.I., Mal’ko A.V. (eds.). Teoriya gosudarstva i prava: Kurs lektsij [Theory of State and Law: A Course of Lectures]. Moscow, 1997. (In Russian) 
Ozhegov S.I. Tolkovyj slovar’ russkogo yazyka [Explanatory Dictionary of the Russian Language] (http://www.ozhegov.org/index.shtml). (In Russian) 
Ryazanovsky V.A. Edinstvo protsessa: Uchebnoe posobie [Unity of the Process: A Tutorial]. Moscow, 2005. (In Russian)
Sukhanov E.A. (ed.). Grazhdanskoe pravo. V 4 t. T. 1: Obshchaya chast’ [Civil Law. In 4 vol. Vol. 1: General Part]. Moscow, 2008. (In Russian) 
Tolkovyj slovar’ D.N. Ushakova [D.N. Ushakov’s Dictionary] (http://dic.academic. ru/contents.nsf/ushakov/). (In Russian)
Vas’kovsky E.V. Kurs grazhdanskogo protsessa. T. 1: Sub’ekty i ob’ekty protsessa, protsessual’nye otnosheniya i dejstviya [The Course of Civil Procedure. Vol. 1: Subjects and Objects of Procedure, Procedural Relations and Actions]. Moscow, 1913. (In Russian) 
Vavilin E.V. Printsipy grazhdanskogo prava [Principles of Civil Law]. In Matuzov N.I., Mal’ko A.V. (eds.). Printsipy rossijskogo prava: obshcheteoreticheskij i otraslevoj aspekty [Principles of Russian Law: General Theoretical and Branch Aspects]. Saratov, 2010. (In Russian) 
Vikut M.A. Problema pravovogo regulirovaniya protsessual’nogo polozheniya i deyatel’nosti storon v sovetskom grazhdanskom sudoproizvodstve [The Problem of Legal Regulation of Procedural Status and Activities of the Parties in Soviet Civil Procedure]: Dissertation … Doctor of Legal Sciences. Sverdlovsk, 1971 (In Russian) 
Yarkov V.V. (ed.). Administrativnoe sudoproizvodstvo: Uchebnik dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij po napravleniyu «Yurisprudentsiya» (spetsialist, bakalavr, magistr) [Administrative Legal Proceedings: Textbook for Students of Higher Educational Institutions in the Field of “Jurisprudence” (Specialist, Bachelor, Master)]. Moscow, 2016. (In Russian) 
Yudin A.V. Zloupotreblenie protsessual’nymi pravami v grazhdanskom sudoproizvodstve [Abuse of Procedural Rights in Civil Proceedings]. St. Petersburg, 2005. (In Russian) 

Information about the author 

Solovieva T.V. (Saratov, Russia) – Doctor of Legal Sciences, Professor of the Department of Civil Procedure of the Saratov State Law Academy (410056, Saratov, Chernyshevsky St., 104, room 308; e-mail: s80tv@mail.ru). 

Recommended citation 

Solovieva T.V. K voprosu o dobrosovestnom povedenii v grazhdanskom sudoproizvodstve [To the Issue of Conscientious Behavior in Civil Proceedings]. Вестник гражданского процесса = Herald of Civil Procedure, 2017, no. 4, p. 62–78. (In Russian) DOI: 10.24031/2226-0781-2017-7-4-62-78

 el_.png   it_.png   book.png


T.V. Solovieva